نیروهای آمریکایی در بگرام هدف حمله انتحاری قرار گرفتند

نیروهای آمریکایی در بگرام هدف حمله انتحاری قرار گرفتند

مقام های محلی ولایت پروان از حمله انتحاری طالبان به کاروان نیروهای آمریکایی در والسوالی"بگرام" خبر دادند. عبدالشکور قدوس والسوال والسوالی بگرام در ولایت پروان گفت طالبان به کاروان نیروهای آمریکایی در ولسوالی بگرام...