نگرانی مجلس سنا از اظهارات نماینده روسیه در افغانستان

نگرانی مجلس سنا از اظهارات نماینده روسیه در افغانستان

شماری از اعضا و رییس مجلس سنا ضمن نگرانی از اظهارات اخیر ضمیر کابلوف نماینده ویژه پوتین رییس جمهور روسیه در امور افغانستان می گویند که طالبان دشمن مردم افغانستان است و هرگونه تامین ارتباط با این گروه به مثابه دشمنی با...