نگرانی قزاقستان از گسترش گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان

نگرانی قزاقستان از گسترش گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان

بیتیموف اومیرتای سفیر قزاقستان در کابل با نگرانی از گسترش نفوذ گروه های هراس افکن در مرزهای شمالی افغانستان می گوید که شماری از قزاق ها برای پیوستن به شورشیان به افغانستان آمده اند. به باور سفیر قزاقستان در کابل، هراس...