نگرانی شهروندان از افزایش ترور در هرات

نگرانی شهروندان از افزایش ترور در هرات

شماری از باشندگان هرات از افزایش ترورها توسط افراد موتورسایکل سوار ابراز نگرانی کرده‌اند. این باشندگان گفتند که ترور و قتل‌های زنجیره‌ای در روز روشن در سطح شهر آنان را به‌شدت نگران ساخته است. قتل‌های مرموز و هدفمند...