نگرانی ساکنان هرات از افزایش قیمت مواد اولیه

نگرانی ساکنان هرات از افزایش قیمت مواد اولیه

افزایش قیمت بعضی از مواد اولیه در هرات، نگرانی شماری از ساکنان این ولایت را بر انگیخته است.   شماری از ساکنان هرات می گویند که از یک ماه به این طرف، قیمت بعضی از مواد اولیه به گونه سرسام آوری افزایش یافته است. به گفته...