نگرانی ساکنان فراه از افزایش ناامنی در این ولایت

نگرانی ساکنان فراه از افزایش ناامنی در این ولایت

برخی از ساکنان ولایت فراه از افزایش ناامنی در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند.   آنان از نیروهای امنیتی می خواهند تا در بهبود وضعیت امنیتی این ولایت توجه صورت گیرد. این ساکنان بیان می‌دارند که افزایش ناامنی بر کار و...