نگرانی سازمان ملل از افزایش آواره گان جنگی و بازگشت مهاجران به کشور

نگرانی سازمان ملل از افزایش آواره گان جنگی و بازگشت مهاجران به کشور

سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از افزایش چشم گیر آواره گان داخلی در اثر جنگ ها می گوید که احتمال می رود تا پایان سال جاری نزدیک به یک میلیون افغان دیگر نیز بی خانمان شوند. معاون سرمنشی ملل متحد در امور حقوق بشری که به...