نگرانی رییس شورای ولایتی نیمروز از افزایش ترورها در این ولایت

نگرانی رییس شورای ولایتی نیمروز از افزایش ترورها در این ولایت

باز محمد ناصر رییس شورای ولایتی ولایت نیمروز می گوید که یک شب پیش افراد تفنگدار ناشناس یک عالم دین را از خانه اش نخست بیرون نموده وسپس وی را به ضرب گلوله از پای درآوردند. وی علت این ترور را ایجاد فضای رعب و وحشت بین...