نگرانی روسیه از کشته شدن کودکان افغان در حملات هوایی آمریکا

نگرانی روسیه از کشته شدن کودکان افغان در حملات هوایی آمریکا

وزارت خارجه روسیه به تازگی اعلام کرده است که نظامیان امریکایی در افغانستان کودکان را کشته‌اند و این موضوع نگران‌کننده است. روسیه از کشتار کودکان افغان توسط نظامیان امریکایی به شدت انتقاد کرده و گفته است که در طول ۹ ماه...