نگرانی “خط نو” از شدت جنگ

نگرانی “خط نو” از شدت جنگ

بیش از یک هفته می‌شود که شهر قندوز شاهد درگیری‌های شدیدی میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی کشور است. درگیری‌هایی که سبب شد تا کنترل مرکز شهر چندین ساعت در اختیار مخالفان مسلح قرار گیرد. این موضوع نگرانی جدی سازمان خط...