نگرانی ایران از تداوم حضور نظامی ترکیه در سوریه

نگرانی ایران از تداوم حضور نظامی ترکیه در سوریه

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از تداوم حضور و استمرار عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه ابراز نگرانی کرد. بهرام قاسمی با اشاره به این که تداوم حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه اوضاع منطقه را پیچیده‌تر می کند،...