نگرانی از افزایش خشونت در برابر خبرنگاران

نگرانی از افزایش خشونت در برابر خبرنگاران

امروز خبرنگاران حوزه غرب کشور با حضور مجیب خلوت‌گر رییس اجراییه دفتر حمایت از خبرنگاران یا "نی " در دفتر ساحوی این نهاد گرد هم آمدند. رییس اجراییه "نی" در حاشیه این نشست دریک کنفرانس خبری گفت که هدف از برگزاری این نشست...