نگاهی به دلایل فاصله بین فرزندان و والدین

نگاهی به دلایل فاصله بین فرزندان و والدین

نوجوانان و شوخی های دوران شناور آن ها از کودکی به بزرگسالی ماجرا ها داشت. دور هم جمع شدن ها، ورزش ها و بازی های دسته جمعی، قدم زدن در خیابان ولیعصر و پنج شنبه، جمعه های پارک جمشیدیه ، چیتگر و توچال جلوه ی دیگری به شهر می داد...