نگاهی به وضعیت امنیتی هلمند

نگاهی به وضعیت امنیتی هلمند

نویسنده گزارش:احمد نصیری جنگ در ولایت هلمند از چند روز بدین‌سو جریان دارد و چنانچه خبرها و گزارش‌ها می‌رساند، این روزها به اوج خود رسیده است. این‌که یکی از ولایات هم‌مرز با پاکستان در حال جنگ است مورد عجیبی نیست. نکتۀ...