نکاتی که شما را در زندگی تان موفق می کند

نکاتی که شما را در زندگی تان موفق می کند

اگر این ۵ عمل، به عادت تبدیل شوند، منجر به موفقیت در تمام عرصه های زندگی خواهند شد. مسلما اینها نسخه ای آنی نخواهند بود اما اساسی خواهند شد برای یک زندگی مفید. ۱ - فعال باشید ویکتور فرانکل می گوید بین محرک و پاسخ خلاء وجود...