برخورد نژاد پرستانه در آمریکا سبب تعطیل شدن ۸ هزار قهوه فروشی شد

برخورد نژاد پرستانه در آمریکا سبب تعطیل شدن ۸ هزار قهوه فروشی شد

گزارش‌ها حاکی از آنست که قهوه‌ خانه‌های زنجیره‌ ای استارباکس به خاطر رفتار نژاد پرستانه و توهین آمیز یکی از شعب خود۸ هزار شعبه خود در سراسر آمریکا را یک روز تعطیل کرد.   این تعطیلی بخاطر آن صورت گرفته که صاحب...