نویسنده اردنی قبل از محکوم شدن کشته شد

نویسنده اردنی قبل از محکوم شدن کشته شد

ناهض حتر، نویسنده مشهور اردنی در مقابل ساختمان دادگاهی در امان به ضرب گلوله کشته شد. او قرار بود امروز به اتهام توهین به اسلام از طریق انتشار کاریکاتوری در صفحه فیسبوکش محاکمه شود. آقای حتر۵۶ ساله در ماه اوت پس از انتشار...