نوید تغییر در فضای سبز شهر هرات

نوید تغییر در فضای سبز شهر هرات

مسئولان محلی در ولایت هرات می‌گویند که جهت رشد فضای سبز برنامۀ وسیعی را روی دست گرفته اند. مقام ولایت هرات با نشر خبرنامه‌ی گفت که کمیته فضای سبز شهرداری این ولایت با ارائه تحلیل‌های مطالعات خود از فضای سبز شهر مشهد...