نوید بلأخره آزاد شد

نوید بلأخره آزاد شد

نوید پسر ۴ ساله‌ای که یک ماه پیش از سوی آدمربایان درولایت فراه ربوده شده بود روزگذشته توسط نیروهای امنیتی آزداد شد. آزادی این طفل دقیقاً پس از درخواست کمیسیون حقوق بشر مبنی برآزاد سازی نوید از سوی حکومت انجام شد. محمد...