نوشیدن آب سرد در وقت افطار سبب دیابت می‌شود

نوشیدن آب سرد در وقت افطار سبب دیابت می‌شود

عدم رعایت تدابیرویژه، ماه مبارک رمضان در وقت افطار می‌تواند باعث ایجاد برخی از بیماری‌ها و عوارض جدی از جمله دیابت برای فرد روزه‌ دار شود.   افطار کردن با آب سرد و یا آب یخ سبب بیماری‌های مختلف گوارشی شده و حتی برخی...