سعودی قیمت سیگار و برخی از نوشیدنی‌ها را افزایش داد

سعودی قیمت سیگار و برخی از نوشیدنی‌ها را افزایش داد

دولت عربستان سعودی قیمت سیگار و نوشیدنی‌های گازدار و انرژی زا را، به گونه چشم‌گیری افزایش داده است. به اساس گزارش رسانه‌های دولتی عربستان، مالیات برای سیگار و نوشیدنی‌های انرژی زا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. در این...