نوزادان از بدو تولد چه ویژگی دارند؟

نوزادان از بدو تولد چه ویژگی دارند؟

همیشه برای والدین تماشای اولین تلاش‌های نوزاد برای مطابقت پیدا کردن با محیط زندگی لذت بخش است. نوزادان ۹ مهارت ویژه را دارند. بهتر است به هنگام بازی تا جایی که ممکن است نزدیک او بنشینید، از او بپرسید من کجا هستم. شنیدن...