نور: هم با صاحبان پرچم‌های سیاه جنگیدیم و هم با سفید

نور: هم با صاحبان پرچم‌های سیاه جنگیدیم و هم با سفید

عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ که جهت سرکوب مخالفین مسلح حکومت هفته گذشته خودش لباس نظامی به تن کرد و رهبری عملیات خورشید ۲۱ در برابر طالبان مسلح را در ولسوالی‌های زارع و کشنده بر عهده گرفت، ادعا دارد که در جریان یک هفته...