عطا محمد نور والی ولایت بلخ  وضعیت کشور را بحرانی توصیف کرد

عطا محمد نور والی ولایت بلخ  وضعیت کشور را بحرانی توصیف کرد

عطا محمد نور والی ولایت بلخ  وضعیت کشور را بحرانی توصیف کرد   عطامحمد نور رئیس شورای اجرایی جمعیت اسلامی با انوارالحق احدی وزیر پیشین تجارت کشور، و رئیس جبهه نوین ملی افغانستان با یکدیگر تبادل نظرکردند. در این دیدار...