افراد موتور سایکل سوار به صورت دو نوجوان در شهر هرات تیزاب پاشیدند

افراد موتور سایکل سوار به صورت دو نوجوان در شهر هرات تیزاب پاشیدند

افراد موتورسایکل سوار صبح‌امروز در جاده‌ی مهتاب، مربوط ناحیه پنجم شهر هرات به صورت دو نوجوان پسر تیزاب پاشیده و از محل فرار کرده اند. عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی پولیس هرات وقوع رویداد را تایید می‌کند اما از ارایه...