نوجوانی در هرات دوستش را به خاطر آب به قتل رساند

نوجوانی در هرات دوستش را به خاطر آب به قتل رساند

یک نوجوان ۱۵ ساله یک نوجوان هم‌سنش را روز گذشته در ولسوالی اوبه هرات با ضربات سنگ از پای درآورد. رحم الدین سرورزی ولسوال ولسوالی اوبه، در تماس تلفنی به تلویزیون چکاد گفت که این دو نوجوان که هر دوبین ۱۵ الی ۱۶ سال سن دارند...