استفاده از تلفن همراه نوجوانان را در معرض خطر قرار میدهد

استفاده از تلفن همراه نوجوانان را در معرض خطر قرار میدهد

اگر شما از جمله والدینی هستید که به نوجوانتان تلفن همراه اختصاص می دهید باید اطلاع داشته باشید که که نوجوانانی که بیشتر از دستگاه‌های دیجیتال استفاده میکنند در معرض خطر ابتلا به کم توجهی و بیش فعالی قرار می...