نواز شریف: مخالفانم هنوز مرا نشناختند

نواز شریف: مخالفانم هنوز مرا نشناختند

نخست وزیر پاکستان بعد از مخالفت های شدید احزاب سیاسی این کشور پس از افشای اسناد پاناما درباره خودش، گفت اگر این اتهامات ثابت شود سیاست را ترک خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اکسپرس نیوز، نخست وزیر پاکستان در دیدار از منطقه...