نواز شریف در سازمان ملل مسئله کشمیر را مطرح می کند

نواز شریف در سازمان ملل مسئله کشمیر را مطرح می کند

نخست وزیر پاکستان در سفر به آمریکا و در مجمع عمومی سازمان ملل به بحث در مورد مسئله کشمیر خواهد پرداخت. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، نواز شریف نخست وزیر پاکستان در سفر خود به آمریکا و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل،...