چگونه در مواقع لازم به دیگران “نه” بگوییم؟

چگونه در مواقع لازم به دیگران “نه” بگوییم؟

نه گفتن برای خیلی از افراد سخت می باشد چون خیلی از افراد یاد نگرفتند در مواقع ضروری نه بگویند بیایید یاد بگیریم که چگونه در برخی از موارد به دیگران از روی موقعیت شغلی و زندگی باید نه بگوییم وقتی می خواهید بله بگوید اول به...