۲۰۰ هزار اصله نهال در هرات غرس خواهد شد

۲۰۰ هزار اصله نهال در هرات غرس خواهد شد

مسئولان در اداره شهرداری هرات می‌گویند که در سال پیش‌رو بیش از ۲۰۰ هزار اصله نهال را در تمامی ساحات شهری غرس خواهند کرد.   سید وحید قتالی رئیس شهرداری هرات گفت که در نواحی مختلف این شهر، تاکنون بیش از ۶ هزار اصله نهال...