سه نهاد آموزش‌های فن و حرفه در هرات ایجاد می‌شود

سه نهاد آموزش‌های فن و حرفه در هرات ایجاد می‌شود

به زودی سه نهاد دیگر به‌خاطر آموزش‌های فن و حرفه  در هرات ایجاد می‌گردد.   عبدالقیوم افغان، رییس اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات می‌گوید از این میان، دو نهاد خصوصی در سطح شهر و یک موسسه دولتی در یکی از ...