یک نهاد خیریه در هرات به ۱۰۰ خانواده فقیر کمک کرد

یک نهاد خیریه در هرات به ۱۰۰ خانواده فقیر کمک کرد

از سوی یک نهاد خیریه در هرات برای ۱۰۰ خانواده بی‌بضاعت مواد غذایی توزیع شده است.   گفته می‌شود که برای هر خانواده به ارزش یک هزار و ۷۰۰ افغانی مواد غذایی توزیع گردیده است. این بسته کمکی شامل برنج، روغن، عدس، ماش و شکر...