نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، جایگاه زنان را در ساختار حکومت ناچیز خواند

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، جایگاه زنان را در ساختار حکومت ناچیز خواند

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال از به حاشیه رفتن زنان در سطح تصمیم‌گیری در افغانستان ابراز نگرانی کرد.   این نهاد امروز در یک نشست خبری در کابل با ارائه یک گزارش، خواهان افزایش مشارکت معنادار زنان در حکومت شد. این...