طالبان موتر یک نهاد امدادرسان در فراه را سرقت کردند

طالبان موتر یک نهاد امدادرسان در فراه را سرقت کردند

طالبان مسلح موتر یک نهاد امدادرسان را در فراه باخود بردند. ناصر مهری، سخنگوی والی فراه به تلویزیون چکاد گفت که روزگذشته طالبان در ولسوالی فراه رود دست به این اقدام زدند. آقای مهری افزود تا هنوز از سرنوشت راننده این موتر...