نهادهای امنیتی در راستای برگزاری انتخابات همکاری می‌نمایند

نهادهای امنیتی در راستای برگزاری انتخابات همکاری می‌نمایند

نهادهای امنیتی در راستای برگزاری انتخابات همکاری می‌نمایند. تفاهم‌نامه‌ای به همین منظور، میان کمیسیون انتخابات و رییس ارگان‌های محل به امضا رسید. نجیب الله احمدزی رییس کمیسیون انتخابات، از نهادهای امنیتی خواسته است...