نگرانی نهادهای حامی خبرنگاران از عدم تامین امنیت مراکز رسانه‌ای

نگرانی نهادهای حامی خبرنگاران از عدم تامین امنیت مراکز رسانه‌ای

نهادهای حامی خبرنگاران در ولایت هرات از عدم تامین امنیت مراکز خبرنگاری در این ولایت نگران بوده و طی نشستی، حمله به یک مرکز رسانه‌ای در ولایت هرات را محکوم کردند.   این درحالیست که شامگاه روز پنجشنبه۲۳ حمل، شماری از...