نگرانی نهادهای حامی رسانه‌ها از نبود مصونیت جانی خبرنگاران

نگرانی نهادهای حامی رسانه‌ها از نبود مصونیت جانی خبرنگاران

شماری از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌های هرات از افزایش خشونت علیه خبرنگارن در این ولایت نگران اند و از حکومت می‌خواهند تا به این خشونت‌ها نقطه پایان بگذارند.   «شاپور صابر» یک تن از خبرنگاران در هرات می‌گوید که...