نهادهای حقوق بشری خواهان لغو اعدام‌ها در ایران شدند

نهادهای حقوق بشری خواهان لغو اعدام‌ها در ایران شدند

شماری از نهادهای حقوق بشری روز گذشته در پی اعدام های اخیر در ایران ، در بیانیه ای خواستار لغو مجازات اعدام در این کشور شدند. کمپین بین المملی حقوق بشر در ایران از امضای این بیانیه از سوی ۲۲ نهاد حقوق بشری ایرانی و غیر...