نهادهای جامعه مدنی افغانستان: عاملین قتل فرخنده باید مجازات شوند

نهادهای جامعه مدنی افغانستان: عاملین قتل فرخنده باید مجازات شوند

شماری از اعضای نهادهای مدنی و فعالان حقوق زن در زون غرب کشور امروز با پخش اعلامیه مطبوعاتی خواهان بررسی قضیه قتل فرخنده شده‌اند. حسینه نیکزاد مسئول شبکه زنان افغان در زون غرب کشور به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت: " مدت ۸ ماه...