نهادهای امنیتی هرات آماده تامین امنیت دور پنجم گفتگوهای امنیتی هرات هستند

نهادهای امنیتی هرات آماده تامین امنیت دور پنجم گفتگوهای امنیتی هرات هستند

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به تلویزیون چکاد گفت که نهاد های امنیتی این ولایت به اساس فیصله شورای نظامی تدابیر شدید امنیتی را برای برگذاری دورپنجم کنفرانس گفتگوهای امنیتی روی دست گرفتند. وی گفت واحد های از نظامیان...