ننگ: از باشندگان پرچمن خواست تا با نهادهای امنیتی همکاری کنند

ننگ: از باشندگان پرچمن خواست تا با نهادهای امنیتی همکاری کنند

محمد آصف ننگ والی ولایت فراه از باشندگان ولسوالی پرچمن این ولایت خواست تا با نهادهای امنیتی در امر تأمین امنیت این ولسوالی همکاری کنند. آقای ننگ روز گذشته برای بررسی وضعیت امنیتی واداری ولسوالی پرچمن به این ولسوالی سفر...