نمایندگی سیاسی کابل در آتن باز می‌شود

نمایندگی سیاسی کابل در آتن باز می‌شود

افغانستان و یونان موافقت‌نامه‌ای را روی ایجاد نمایند‌گی سیاسی کابل در آتن امضا کردند. در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت خارجه به نشر رسیده، آمده است که این موافقت‌نامه را حکمت خلیل کرزی معین امور سیاسی وزارت خارجه کشور و...