نمایندگان مردم هرات در مجلس: قطع شدن خدمات مخابراتی از طرف شب نگران کننده است

نمایندگان مردم هرات در مجلس: قطع شدن خدمات مخابراتی از طرف شب نگران کننده است

خدمات مخابراتی شماری از شبکه‌های مخابراتی در بعضی از ولسوالی‌های ولایت هرات از طرف شب قطع می‌گردد.   در تازه ترین مورد، از سه شبانه روز به این سو خدمات مخابراتی در ولسوالی غوریان ولایت هرات از طرف شب قطع...