نمایندگان مردم و روسای ادارات دولتی هرات رو در روی هم نشستند

نمایندگان مردم و روسای ادارات دولتی هرات رو در روی هم نشستند

نشست روسای ادارات دولتی با نمایندگان مردم در مجلس و شورای ولایتی با مشخص شدن مشکلات و ارائه راهکار ها برای رفع آنها به پایان رسید. در این نشست روسای ادارات صحت عامه، تجارت، حقوق، صنایع و معادن، فواید عامه و برق بیشتر...