نمایندگان مردم: حکومت نباید فریب دوباره پاکستان را بخورد

نمایندگان مردم: حکومت نباید فریب دوباره پاکستان را بخورد

شماری از اعضای مجلس نمایندگان گفته‌‎اند که حکومت افغانستان دیگر نباید فریب وعده پاکستان در همکاری به روند صلح را بخورد بلکه با انجام عملیات زمستانی طالبان را تضعیف و سرکوب کند. امروز شماری از اعضای مجلس نمایندگان...