نمایندگان مردم بادغیس: وزارت دفاع و داخله به ‌وعده‌های شان عمل نکرده اند

نمایندگان مردم بادغیس: وزارت دفاع و داخله به ‌وعده‌های شان عمل نکرده اند

  عبدالرحیم رهین، یکی از نمایندگان  مردم بادغیس در مجلس نمایندگان می‌گوید که وزارت دفاع و داخله کشور وعده‌های شان را عملی نکرده اند.   رهین افزوده که بارها وزارت‌های دفاع و داخله به مردم، مقام‌های امنیتی و...