نمایندگان مجلس:” در ولایت بدخشان چرخ‌بال‌ها به گروه طالبان تجهیزات می‌رسانند”

نمایندگان مجلس:” در ولایت بدخشان چرخ‌بال‌ها به گروه طالبان تجهیزات می‌رسانند”

برخی از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان ادعا می‌کنند که در ولایت بدخشان چرخ‌بال‌ها به گروه طالبان و جنگ‌جویان مخالف مسلح دولت تجهیزات می‌رساند. نظیفه ذکی، یکی از اعضای مجلس امروز در نشست عمومی گفت بر اساس برخی از...