نمایندگان مجلس خواهان احضار مسئولان امنیتی به مجلس در مورد قندوز شدند

نمایندگان مجلس خواهان احضار مسئولان امنیتی به مجلس در مورد قندوز شدند

مجلس نماینده‌گان کشور یک‌بار دیگر نگرانی شدیدش را نسبت به وضعیت امنیتی، به ویژه حالت جاری در ولایت قندوز اظهار داشت. عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان امروز در نشست عمومی این مجلس گفت مسئولان امنیتی باید به...