نمایندگان مجلس به خاطر “توتاپ” مجلس را ترک کردند

نمایندگان مجلس به خاطر “توتاپ” مجلس را ترک کردند

برخی از اعضای مجلس نمایندگان در اعتراض به تصمیم حکومت به تغییر مسیر لین برق ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بامیان، جلسه عمومی شورای ملی را ترک کردند. این نمایندگان که تعدادشان به ۲۹تن می‌رسد، اعلام کرده‌اند تا زمانی که حکومت به...